tiistai 18. joulukuuta 2012

Vastauksia kysymyksiin

Kaikki vastaukset ovat olemassa. Ne ilmaantuvat juuri oikeaan aikaan ihmisen elämään. Vastaukset ovat säilötty Luoja Jumalan kenttään ja kun ihminen on valmis kysymään, niin hän saa vastauksen. Ihminen kehittyy kysymyksiensä avulla. Kysymykset merkitsevät sitä, että ihminen on halukas oppimaan jotakin uutta. Jos ei ole kysymyksiä, ei ole oivallusta eikä etenemistä.

Eteneminen tapahtuu hengessä. Avartuva ymmärrys antaa tilaa tarkastella asioita laajemmin. Luovuus on merkki laajentuvasta mielestä, joka uskaltautuu kokemuksiin ilman pelkoa. Pelko on persoonaan kohdistuneen arvostelun ja tuomitsemisen merkki. Jatkuva arvostelu, kilpailu, vähättely ja mitätöinti saa pelon laajenemaan. Pelokas ihminen on energiaton ihminen. Energiaton ihminen ei voi tulla esiin, vaan hän kätkeytyy laumaan, muiden pelokkaiden joukkoon. Heitä on helppo johtaa, koska kukaan ei uhmaa tai esitä eriäviä mielipiteitä.

Olemme kaikki löytöretkellä. Etsimme itseämme ja elämän tarkoitusta. Kokemukset joiden läpi taivallamme antavat mahdollisuuksia kasvaa tai taantua. Kasvuun emme yllä, jos emme uskalla haastaa itseämme, emmekä systeemiä jossa elämme. Itsestäänselvyyksiin juuttuminen merkitsee mielenkiinnon hiipumista ja ilottomuutta. Itsen haastaminen on ainoa keino päästä perille elämän tarkoituksesta.

Kysymys elämän merkityksestä on materilisoitu ja henkinen prinsiippi on jätetty huomiotta. Yhteiskuntamme on materialistien hallitsema eli valta ja siitä johtuva systeemi pitää yllä kilpailua, kulutusta ja hengettömyyttä. Henkisyyden tunnistamatta jättäminen on suurin tragedia mutta toisaalta ihminen kasvaa tunnistamista kohti, juuri tietämättömyyden läpi. Pimeydestä valoon. Kuinka suuri määrä ihmisiä on saavuttanut varjon ja valon taitekohdan? Mitä ihmiskunnassa tapahtuu, kun enemmistö kokee tietoisuuden heräämisen? Kehityksen merkit ovat näköpiirissä ja murroksen aika haastaa meitä kaikkia valitsemaan. Valitsemaan valon tai pitäytymään varjoissa.

Kysellessämme elämämme merkitystä, ainoan ymmärrettävän ja selkeän vastauksen antaa näköala sielun olemassa olemiseen ja Jumalan lakien oikeudenmukaisuuteen. Ihmisten yritelmät mitätöidä sielua ja Jumalaa tulevat kokemaan täydellisen romuttumisen. Montako vuosisataa ihminen on yrittänyt tehdä tyhjäksi Jumalan olemassa oloa ja hengen todellisuutta? Toisaalta vain haastamalla, voimme oivaltaa. Kasvumme on tarvinnut tuota pimeyttä, koska matkallamme olemme jalostuneet henkisesti tietoisemmiksi. Tietoinen ymmärrys pyyhkii pois uskotteluihin ja pelotteluihin perustuvan vallan, olkoon se lähtöisin uskonnoista tai politiikasta. Tietoisuus avaa ymmärryksen, syyn ja seurauksen käsittämisen, vastuun merkityksen sekä etiikan ja moraalin merkityksen. Jumala ei ole luonut mitään sellaista, etteikö sillä itsessään ole jotakin merkitystä. Onko luomus sitten tietoinen itsestään vai ei asettuu siihen kehittymisen jatkumoon, jota voidaan nimittää evoluutioksi. On mielenkiintoista pohtia ihmisen henkistä evoluutiota, sielun kehittymisen ja kasvun perspektiivistä. Eikö juuri sillä ole löydettävissä vastauksia sielun ikuisesta elämästä, jälleen syntymisen kierrosta ja karman lain yhtäpitävyydestä?

Mikä upea näköala ihmisenä olemisen ja elämisen merkittävyydestä? Olla sielu, jolla on Jumalan luomuksen aura ja joka kasvaa kohti täyttä tietoisuutta. Koko elämä on omaa aikaan saannosta, omista valinnoista johtuvaa kokemusta. Vaikeudet ja haasteet ovat kasvun paikkoja eivätkä rangaistuksia. Missä muussa kokemuksessa ihminen voi edetä kohti todellisuuttaan, kuin vaikeuksiensa keskellä? Mikä muu saa ihmisen ajattelemaan elämää ja omaa osuuttaan siinä, kun vaikeudet ja kriisit? Näissä kokemuksissa ihminen valitsee valon ja pimeyden välillä. Jatkanko karmaa vai siirrynkö polulle, joka vapauttaa minut siitä? Jatkanko riitelyä, kostamista ja vihaa vai pyrinkö sovintoon. On hyvä muistaa, että juuri ihmissuhteet ovat se kenttä, missä kasvu tapahtuu. Jokaisella ihmisellä on sielu ja millä muulla tasolla voimme osoittaa omaa henkistynyttä olemustamme, kuin ihmisten suhteen? Mitä viet mukanasi täältä hengen maailmaan? Et tavaraa, rahaa ekä omaisuuksia, vaan suhteesi itseesi ja sitä kautta suhteesi lähimmäisiisi. Juuri siksi tämä elämä on tärkein, että voit sopia riitasi, vihasi ja kaunasi. Voit siirtyä merkittävän askeleen kohti henkistä valaistumista, hoitamalla ihmissuhteesi kuntoon. Älä odota, että jonkun muun on tehtävä aloite. Ole sinä se henkistynyt sielu ihminen, joka rohkenee rakentaa siltaa sielusta sieluun, niin kuin henkiset mestarit opettavat ja ovat ohjeistaneet meitä jo vuosituhansia. Kysy itseltäsi, mikä estää sinua olemasta aloitteellinen? Kysy niin kauan, että saat vastauksen jonka ymmärrät.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti