keskiviikko 20. kesäkuuta 2012

Etsin ja voin oivaltaa

Etsijöille on olemassa vastauksia ja usein vastaukset tulevat oivalluksia, välähdyksenomaisina ajatuksina, kirjoituksina tai keskusteluissa samanhenkisten ihmisten kanssa. Unet ovat  myös yksi kanava, saada merkittäviä viestejä ja kommunikaatioita. Kuitenkin, ilman etsimistä, ei voi löytää. Ne ihmiset jotka eivät etsi, eivät myöskään voi edetä henkisellä polullaan.

Polku tai tie kulkee kaiken elämän läpi. Sitä ei voi oikaista tai ohittaa, vaan sillä on asteltava askel kerrallaan. Kasvu tapahtuu elämässä, niissä kokemuksissa joissa kulloinkin on. Kirjoista lukemalla, ei voi henkistä pääomaa kasvattaa vaikkakin niistä voi saada ohjaavia neuvoja tai näkökantoja. Jokainen on oman elämänsä luoja, valintojen tekijä ja kokemuksiensa summa. Tarvitsemme kokemuksia kasvuumme henkiseksi olennoksi eli siihen ulottuvuuteen, joka on todellinen kotimme. Ulottuvuudet ovat olemassa koko ajan, joka paikassa, ajassa ja tilassa. Ihmisen tietoisuus liikkuu ulottuvuuksissa juuri henkisessä mielessä ja henkinen energia on läpäisevää sitä enemmän, kun siinä on alkulähteen voimaa eli rakkautta. Mitä enemmän voimme olla rakkaudellisessa tilassa, olemisessa niin sen läpäisevämmäksi maailmamme muuttuu.

On olemassa totuus, joka ei muutu, mutta se virtaa läpi aineen. Ihmisen totuus ilman henkisyyttä on aineen vanki ja muutokset ovat sille ominaisia. Muutokset tapahtuvat hitaasti, koska kasvu aineessa eli matreiassa on sidottu raskaaseen ja läpäisemättömään olotilaan. Henkinen totuus virtaa alkulähteestä ja sillä ei ole esteitä. Tunnusomiasta on, että henkistyessään ihminen tulee tietoiseksi tästä henkisestä totuuden viratuksesta. Mitä enemmän tietoisuus avautuu, sen tiedostavammaksi ihminen muuttuu. Vähitellen olomuoto saa aivan uuden sävyn ja energian. Aine lakkaa vangitsemasta ja henki astuu esiin. Mukanaan se tuo taivaallisen kirkkauden jossa ei ole tietämättömyyden varjoja. Ihmisellä on sielussaan aihio tulla yhdeksi Luojansa kanssa. Se on se salaperäinen innoittaja, motivoija ja etsimiseen sytyttävä osa. Kun valo murtautuu esiin, sitä ei voi ihminen pidättää tai omia vain itselleen. Valo on energiaa, jonka laatu on osa Jumalan kirkkautta. Sitä ihmisen sielukin on ja ajan sekä aineen harha väistyy lopulta. Tämä on yksi Jumalan totuus, joka virtaa läpi koko luomakunnan, pienimmästä suurimpaan. On huomattava, että Jumala ei alistu ihmisen aineelliseen tarkasteluun ja niinpä ihmisen yritykset nimetä tai selittää Jumalaa typistyvät. Ihminen voi kuitenkin kuvitella ja jopa uskoa sepittelemiinsä uskomuksiin. Siinä on selitys eri uskontokuntien ja lahkojen syntyyn. Ihmiset, jotka uskovat ihmisen luomaan ja vakuuttamaan Jumalan olemukseen, eivät tiedä toimivansa vain ihmisen maallisen mielen tasolla. Jumala ei kuitenkaan jätä yhtäkään luomustaan ilman rakkauttaan. Olkoonkin niin, että luomus elättelee virheellistä kuvaa Luojastaan.

Energia on keskeistä. Se on se ehtymätön luomisvoima, joka mahdollistaa kasvun, kukoistamisen ja terveyden. Energian väheneminen johtuu ihmisen omista toimintatavvoista ja virhearvioinneista sekä tietämättömyydestä. Tietämättömyys ja välinpitämättömyys on ihmisen suurin henkistymisen este. Kuvitelma siitä, että ihmisen luoma systeemi huolehtii ihmisestä on virheellinen ja väärä. Samoin, kun eri uskontojen väitteet siitä, että vain heidän uskonsa on oikeaa ja muut eri tavalla uskovat, ovat Jumalalle kauhistus. Näissä opeissa on kyse ihmisen alemman mielen luomasta harhasta, joka kyllä joutuu väistymään todellisen tiedon tullessa esiin. Todellinen tieto tulee esiin yksilöiden henkistymisessä, valo murtautuu sieluista jotka tietävät, ymmärtävät ja toimivat täydessä totuudessa eli Jumalan valon läpäiseminä.

Etsiminen johtaa löytämiseen. Löytämisen yhteydessä oma eletty elämä, heikkoudet ja riippuvuudet joutuvat kriittisen tarkastelun alle ihmisen itsensä toimesta. Kasvu tapahtuu siinä, että kykenee toimimaan toisin. Keho ja sen nautinnonhalu, laiskuus, vähättely jne. sekä alemman  mielen saamattomuus murtuvat valon tullessa. Ihmisen on kuitenkin itse tehtävä oma osuutensa. Sitä ei voi kukaan muu tehdä, koska kyse on aina yksilön elämästä, kasvusta tai taantumisesta. Energian ollessa keskeistä on tärkeä muistaa, mitkä asiat lisäävät energiaa ja mitkä vähentävät sitä. Siksi on huolehdittava omasta energisestä tasosta. Jos energiaa on vähän, niin muutos ei voi tapahtua. Ensin on saatava lisää voimaa ja vasta sen jälkeen, järkeä ja ymmärrystä käyttäen, ryhdyttävä muutokseen.

Mikä lisää energiaa? Luonnossa oleminen, terveellinen ravinto, puhdas vesi, rentoutuminen, meditaatio, rukoileminen, siis päinvastainen toiminta kun tavallisesti. Tavallistahan on murehtia, huolehtia, pelätä, soutaa ja huovata, syödä mitä sattuu... Listaa voi jatkaa vaikka kuinka. Ei pidä ihmetellä, jos voimavarat eivät riitä, kun kaikki energia ja aika hupenee aivan muualle, kuin energian lisäämiseen, Silti ihminen voi vastata, jos tarjolla on energisoivaa tekemistä, niin että on kiire tai  joku muu tekosyy. Ihminen pitäytyy tekosyihin turvallisuuden ja tuttuuden vuoksi. Rutiini ja negatiivinen asenne pitävät kyllä huolen siitä, että muutosta ei pääse syntymään.Tällä  kehällä  kulkijoita on riittämiin. He tarvitsevat sitä uupumusta jostakin syystä. Ihminen on oman itsensä vanki, oman alemman mielen hallitsema, tasan niin kauan, kun valo murtautuu esiin. Nyt on juuri se maailman aika, että valoa alkaa olla niin runsaasti, että negatiivisuus on jäämässä vähemmistöön. Kyse on  tässäkin alkamisesta. Kaikki tieto on olemassa, meidän on avattava itsemme, koska sitä ei voi tehdä kukaan muu.

Rukous; Jumalani, kiitos valostasi, joka virtaa läpi olemisen ja tilan. Valossasi ymmärrys kasvaa ja myötätunto lisääntyy. Maailman pimeydessä ei ole rakkautta eikä välittämistä, Vahvista minua toimimaan valon kantajana ja välittäjänä, niin että tietoisuus Sinusta lisääntyy. Opasta minua ja kaltaisiani etsijöitä, toimimaan oikein, suhteessa tavoitteisiisi. Niin että tänä aikana muutos parempaan mahdollistuu. Jokaisessa kohtaamisessa voimme kylvää valon kipinöitä, jotka antavat toivoa ja rohkeutta tehdä korjaavia muutoksia. Tapahtukoon Sinun tahtosi. Amen.

perjantai 15. kesäkuuta 2012

Perspektiivin muutos

Elämä on täynnä kokemuksia, asioita ja tekemisiä, mitkä aiheuttavat tunteita, niin positiivisia kuin negatiivisia. Oma arki ja todellisuus muotoutuu niissä. Olemme näkijöitä, kokijoita ja ennen kaikkea tekijöitä. Asiat, joiden kanssa tulee ongelmia, ovat niitä jotka voivat viedä aikamme ja energiamme niin tyystin, että uppoamme luuloon, että koko elämä on yhtä taistelua. Missään ei ole mitään hyvää, vaan kaikki vastustaa. Tunne on merkkinä energian hupenemisesta, ahdistuksesta ja jos mitään muutosta ei tapahdu, hyvin lähellä on masennus ja uupumus. Kun kerran olemme myös tekijöitä, niin jotenkin meidän tulee kyetä tarkastella elämäämme, useista eri lähtökohdista ja perspektiiveistä. Siihen muutokseen tarvitsemme henkistä energiaa, koska muuten se ei voi onnistua.

Henkinen energia avaa sisiäiset voimavaramme ja hoksottimemme.  Ollessamme kiinni matalammassa energiassa, emme kykene oivaltamaan ongelmien ja vaikuksien merkityksiä emmekä sitä oppia, mikä niihin sisältyy. Vasta kun voimme muuntaa näköalaamme henkisemmäksi, voimme muuttaa perspektiiviä elämämme suhteen.

Harjoitus: Tunne maa jalkojesi alla. Hengitä syvään juurtuaksesi entistä voimakkaammin siihen missä olet juuri nyt. Sulje silmäsi ja ajattele itseäsi, elämääsi ja niitä tapahtumia joiden keskellä olet. Miltä elämäsi tuntuu? Mitä asioita, tunteita, ihmisiä tulee mieleesi? Ota yksi tunne ja asia mikä nousee esille. Ensin on asia tai tapahtuma ja sen jälkeen reagointisi siihen. Tarkkaile mitä sinussa tapahtuu, kun käyt tapahtumasarjaa läpi.

Anna asian olla, mutta kuvittele itsesi katsomasta tilannetta muurahaisen perspektiivistä. Kuvittele itsesi pienen pineksi olennoksi, joka kokee kokemustasi. Mitä tunnet ja muuttuuko ajatuksesi, tuntemuksesi jotenkin?  Mitä muurahainen opettaa sinulle tästä kokemuksesta?

Muuta perspektiiviä ja nouse mielikuvissasi lentoon kuin lintu. Kuvittele mieleisesi lintu, joka lentää korkealla taivaalla ja katselee maahan. Miltä kokemuksesi näyttää ja tuntuu linnun perspektiivistä katsottuna? Mitä lintu opettaa sinulle? Mihin se kiinnittää huomionsa? Näe ja koe kokemuksesi nyt siitä perspektiivistä.

Palaa takaisin omaan olemukseen, mutta siirry nyt henkitasolle. Sydämessä asuu viisaus, jolla on ikiaikainen tieto sinusta. Kysy nyt sydämeltäsi, henkiminältäsi, mitä tämä kokemus merkitsee ja mitä se opettaa sinulle. Mielikuvat ja ajatukset muuttuvat, ongelmien ratkaisumalleja voi nousta esiin ja syitä miksi koet juuri niin kuin koet tulee mieleesi. Asia tai ongelma on saanut lukuisan määrän uusia ulottuvuuksia.

Palaa takaisin omaan oloosi. Tunne maa jalkojesi alla ja päätä mihin ryhdyt.


Mielikuvitus on mahtava työkalu emmekä useinkaan tule ajtelleeksi sitä, että juuri mielikuvitus on portti uusiin ulottuvuuksiin. Materialistinen maailmamme vähättelee ja mitätöi mielikuvitusta. Ihmiset, joilla on rikas mielikuvitus, edustavat sitä joukkoa, jolla on käytössään yksi merkittävimmistä henkisistä työkaluista. Luovuus ja mielikuvitus antavat ihmiselle ulottuvuuksia, joiden olomassa olosta, materialistit eivät osaa uneksiakkaan.


" Jumalan valtakunta on lasten ja lastenmielisten maailma. Henkimaailmassa on naurua, iloa ja huumoria, koska ei ole mitään syytä mököttää tai olla kielteisessä asenteessa. Kun opettelet vapautumista, niin aloita se naurulla. Nauru ja nauraminen kutsuu luokse enkeleitä. Nauru vapauttaa ja juuri vapautumisesta on kyse, kun puhutaan henkistymisestä. Opettele ottamaan rennommin, koska juuri se antaa sinulle lisää voimaa. Jännittinyt ja kireä olo, eivät tue hyvinvointiasi, vaan päinvastoin ne sairastuttavat. Sinulla ovat kaikki mahdollisuudet elää hyvä elämä, mutta sinun on tehtävä valintoja ja pantava toimeksi. Juuri siinä on se tärkeä huomio, sinä olet tekijä ja toimeenpanija. Aloita jo tänään, miksi siirtäisit sen huomiseen? Elät aina nyt hetkeä-muuta ei ole. Lakkaa murehtimasta maailman tilaa, koska et ole maailmasta vaan olet viivähtämässä maailmassa. Tuo taivastenvaltakunta elämääsi ja katso mitä tapahtuu. Yksinkertaista arki ja ihmissuhteesi. Ole juuri se, joka oikeasti olet. Henkinen olento, jolla on fyysinen kulkupeli. Tee se mihin kykenet, jaa iloa, hyviä sanoja ja toivoa paremmasta. Asiat järjestyvät joka tapauksessa jotenkin. Se mikä ei mene toiveidesi mukaan, on tarkoitettu opiksi. Kaikkea ei voi saada eikä tarvitsekkaan. Suhtautumistapaasi voit opetella muuttamaan, miksi taistella hampaat irvissä, kun se ei johda mihinkään hyvään? Ota nyt käyttöösi sisäiset voimatyökalusi ja tulet huomaamaan kuinka suurenmoista on elää tätä aikaa. Sinuakin tarvitaan, sillä sinussa hehkuu se Jumalallinen kipinä, joka odottaa liekkiin leimahdusta. Juuri sinä tuot sen lisän valoa, jota koko universumi odottaa. Ole siunattu valonkantaja. Amen."

torstai 14. kesäkuuta 2012

Hetken sisällä

Aika ei ole lineaarista vaan tilaa ja olemista. Mielenkiintoista-olla olemassa-tilassa ja olemisessa. Mihin olet kiinnittynyt? Jos ajattelen ajan lineaariseksi, koen sen niin. Jos ajattelen ajan tilaksi ja olemiseksi, koen sen niin. Voin siis olla olemassa, itsenäisenä itsenä, tilassa ja olemisessa vaikka muut kokevat sen toisin. Juuri siitä syntyy se henkinen kokemus, elämä ja oleminen olemassa. Voi kuulostaa mutkikkaalta, mutta oikeastaan juuri tässä on merkittävä oivallus. Itse kukin meistä kokee elämänsä oman ajatuksen sisältämän uskomuksen läpi.

Henkinen itse on aina tilassa ja olemisessa. Persoonallinen itse, jossa on tämän elämän opit, kasvatukset jne. kamppailee lineaarisessa mallinnuksessa. On kuvitteellinen alku ja yhtä kuvitteellinen loppu, syntymä ja kuolema. Elämä ja eläminen sijoittuvat siihen väliin. Oikeasti elämä jatkuu ikuisesti ja tietoisuus siitä syttyy jossakin kohdassa kokemuksia. On kuin taloon syttyisi valot merkkinä siitä, että asukas on kotona. Valon syttyessä tila ja oleminen todentuu tiedoksi, ymmärrykseksi ja todellisuudeksi. Niin kauan, kun olen pimeässä, elän lineaarista aikaa, en voi kokea henkisyyttä eli itsen tiedostamista itsenä. Siinä vaiheessa, kun tietoisuus syttyy, alan aavistaa todellisuuden aivan uudella tavalla.

Tämä tila olemisen onni merkitsee hengelle eli sielulle sitä, että voin tässä elämäni kohdassa tehdä tietoisia valintoja. En hapuile sattumanvaraisuudessa, en kohtalon kynsissä vaan kykenen näkemään mistä olen tullut ja mihin olen menossa. Elämisen koko laajuus alkaa hahmottua ja oma osuus siinä, saa aivan uudenlaisen sävyn ja merkityksen. Talossa on valot merkkinä, että asukas on kotiutunut. Jumala on valo ja kun olen valossa, olen yhteydessä Jumalaan. Koti  on yhteys Jumalaan, valoon jota myös kutsutaan rakkaudeksi. Rakkaudessa voin kohdata kaikki ne henget, sielut, ihmiset joiden kanssa minulla on yhteisiä kokemuksia elämästä. Henki sielu elää aina, vain keho, kulkupeli kuluu ja kuolee. Aine maatuu ja yhtyy alkuperäänsä, sielu yhtyy myös alkuperäänsä, säilyttäen kuitenkin yksilöllisyytensä eli tietoisuutensa itsestään.

Nyt voin käsittää henkimaailman olemassa olon. Wau-tämä on se asia, jonka haluan jakaa kanssasi. Kiinnity itseesi, henkiseen todellisuuteesi, niin voit kasvaa tässä kokemuksessa ja hetkessä. Hetken sisällä, tässä juuri nyt. Enempää ei tarvitse, koska siinä on kaikki. Siinä on ikuisuus jossa elämme.

lauantai 9. kesäkuuta 2012

Umpipussin tulehdus-terapeuttinen tuuletus

Elämän matkalla on monta juonnetta sisäkkäin lomittain ja limittäin. Mihin kiinnitän huomioni, se kasvaa ja voi saada lopulta suuren suuren merkityksen. Siitä pienestä huomiosta, voi muodostua koko elämän merkitys. Syy tehdä asioita, ryhtyä toimeen ja elää. Mistä sitten voin tietää olenko oikealla "uralla" vai kuvittelenko vain? Uskon, että moni ihminen ei vaivaudu pohtimaan asiaa, koska on kiinnittyneenä siihen totiseen elämään, joka vie kaiken ajan ja energian. Joku sanoi joskus; nyt ymmärrän Eeta sinua vähän paremmin, ajattelet asioita aivan liikaa. Havahduin ajattelemaan-taas liikaa-entä jos en ajattelisi, niin millä sitten täyttäisin elämäni. Ajattelemattomuudellako?

Tiedätkö, meillä kaikilla on omat umpipussit. Ne pussit sijaitsevat kellä missäkin, ympäri kehoa tai sitten pussit löytyvät mielen syövereistä. Yhteistä umpipusseille on eri sorttiset oireilut, kivut, tykytykset, pakotukset, viiltelyt, vääntelyt ja yleensä umpipussi ilmaisee itsensä huokailulla, hikoilulla, ilmavaivoilla, röytäisyillä, ripuloinnilla tai vastakohtaisella väännöllä, ilman näkyvää tulosta. Umpipussit ovat totta ja nyt olen päättänyt avata pussien salaisuuden. Niin kauan kun pussi on ummessa, oireet jatkuvat ja vain pahenevat. Ymmärräthän miten pussille käy, kun se vain täyttyy täyttymistään? Jossakin vaiheessa se rikkoutuu, joko isolla paukauksella tai hitaan varmalla pihinällä. Lopputulos voi olla sama-lusikat nurkkaan ja henki pois.

Joka tapauksessa oma umpipussini täyttyi noin puoli vuotta sitten. Kokemus oli valaistumiseen johtava ja ainakin vielä tunnen olevani maailmassa, siis tässä fyysisessä, vaikka osaltaan olen kyllä, ainakin hetkittäin, henkimaailmassa. Tietoisuuden laajenemisen myötä yhteys sinne sen kun voimistuu ja voin kertoa, että mitään pelättävää siellä ei ole. Umpipussin täyttymisen ohella jouduin tai sain niin voimallisen kokemuksen, joka on mahdollistanut nyt sitten tämän asian eli Terapeuttisen tuuletuksen elävästä elämästä-esityksen. En itseasiassa tiedä mitä kaikkea tulee tapahtumaan, koska käsikirjoittajana on oppaani ja henkimaailma. Sen verran tiedän, että tilaisuus jättää jälkensä jokaiseen paikalla olijaan. Miksikö? Siksi, että tieto oman umpipussin tilasta kirkastuu tarkasteltavaksi.Odotettavissa on naurun pyrskähdyksiä ja kyyneleitä....

Torstaina 14 päivä tätä kuuta kello 18.30 voit päästä tutkimaan ja eläytymään umpipussien maailmaan. Tilaisuus on täällä Villaeetassa, kodassa jos luojassaan saan sen pystytettyä. Jos ei niin sitten ollaan sisällä. Sinä,joka lueskelet näitä sivujani ja tunnet piston jossakin päin kehoa, niin se on selvä merkki, että pussisi kaipaa tuuletusta. Tuo itsesi ja mahdollisesti pussiensa kanssa kamppailevat lähimmäisesi tänne. En voi kuitenkaan luvata hokkus pokkus tempun seurauksensa tapahtuvaa paranemista, mutta sen verran tiedän, että olo helpottuu kummasti.

Tilaisuuteen ei ole pääsymaksua, vaan kodan nurkassa on kuppi, johon voit halutessasi sujauttaa muutaman euron. Kahvia ja teetä voit ostaa puffetista. Tavataan torstaina ja katsotaan mitä sitten tapahtuu.....


sunnuntai 3. kesäkuuta 2012

Merkityksiä

Minkä merkityksen sinä annat tälle kesäkuun kolmannelle päivälle? Mitä hyvää sinulla on? Mitä huolta tai pelkoa podet? Kummalle puolelle vaakasi kallistuu, plussalle vai miinukselle? Juuri sinä ratkaiset suhtautumistapasi elämäsi tapahtumiin ja annat asioille sen merkityksen, jota sitten elät arjessasi. Merkillistä, mutta todellakin voimme elää aina tietyn osan ajastamme menneisyydessä, mutta myöskin tulevaisuudessa. Mikä sitten on totta? Eikö totuus ole ainoastaan tämä nimenomainen hetki? Muulle me emme voi yhtään mitään. Ainoa jolle voimme, on suhtautumisemme elämämme tapahtumiin. Annamme niille merkityksen tai painoarvon ja sen mukaan elämämme värittyy.

Minkä merkityksen annan tälle sunnuntaille? Tosiasiat osoittavat sen, että on uudistumisen ja muutoksen aika. Kykenenkö ottamaan muutokset positiivisina vai kipuilenko tutun ja turvallisen eilisen perään? Olenko valmis astumaan uuteen vaiheeseen elämässäni? Mikä voi horjuttaa sisäistä lujuuttani, kuin oma mielikuvitus tai alitajunta, joka voi syöttää mitä merkillisimpiä oivalluksia ajatuksiini ja tunnelmiini.

Haluan vapautua jostakin vanhaksi käyneestä tavasta suhtautua. Päästän irti luuloista ja odotuksista. Katson elämää sellaisena, kun se ilmenee juuri nyt. Kieltäydyn jossittelemasta ja selittämästä. En suostu pelkoon tai epäuskoon, koska tiedän että juuri ne vievät energiani. Energia on elämänrakentamista varten, ei menneiden seuhtomista varten. Kyetessäni oivaltamaan sen, että kaikki mahdollisuudet ovat vähentymättöminä käytettävissäni, ainon valita rakkaudellisimman tavan toimia. Kuulosta helpolta ja ihanalta, mutta vaatii suunnatonta itsekuria toteuttaa se. Niin kovin helposti voi antaa periksi ja tyytyä keskivertoon tai huonoon vaihtoehtoon, kun kuvittelee ettei jaksa, viitsi tai pysty toteuttamaan parempaa.Tai että joku läheisistä on eri  mieltä....

Tyytyväisyys elämään viestii sopuisasta tilanteesta ja joustavasta luonteesta. Tyytyväiset ihmiset ovat onnellisia ihmisiä, koska heillä on taito astella elämänsä polulla vähimpien vastuksien lävitse. Vastuksia ja vastustuksia on jokaisella, mutta kyky antaa merkitys niille, ratkaisee. Pikkumaiselle perfektionistille jo se, että matonhapsut eivät ole linjassa, voi aiheuttaa vatsanväänteitä ja hermojen kiristystä. Elämän merkitykset ovat siis sisään ajettuja malleja, joita itse kukin todentaa joka hetki.

Mihin kiinnitän huomion, kasvaa elämässäni. Voin vaikuttaa elämiseni laatuun kiinnittämällä huomion elämää rakentaviin seikkoihin. Ne seikat, jotka tyydyttävät sisintäni, antavat voimaa, iloa ja motivaatiota. Ne vähemmän ylentävät asiat tulee toki hoitaa, mutta juuri tässä on se jokin. Kun pidän huolen energioistani eli olen iloinen ja motivoitunut, minulla riittää energiaa hoitaa myös ne työllistävät ja hankalatkin asiat. Takkini ei tyhjene huopaamiseen ja soutamiseen vaan itsensä toteuttamiseen. Itsensä toteuttaminen ei koskaan tyhjennä takkiasi vaan se takaa energioiden laadun ja riittävyyden. Antaessani merkityksen epäolennaisille asioille, jään paitsi uudistvasta energiasta ja ei ole ihme, jos keho kramppaa, uni ei tule silmään tai tyytymättömyys täyttää mielen.

Rakkaus on totuus ja totuus on Jumala. Mitä enemmän nimeän asioita ja tapahtumia totuuden vastaisesti, sen enemmän rakennan esteitä onnelliselle ja tervelle elämälle. Asioita ja tapahtumia nimetessä tulee esille sielun kypsyyden tila. Sielu tietoisuus on tila, jonka läpi virtaavat elämän tapahtumat. Juuri tila antaa merkityksen asioille. Ajattele tilaa, joka on valoisa, kun sen läpi virtaa tummia varjoja, varjot valaistuvat ja katoavat. Kun tila on varjoisa varjojen tullessa, varjot eivät väisty vaan tummuvat ja tummentavat myös tilaa. Jumalan rakkaus on valo ja ihminen itsessään, kasvaessaan ja kehittyessään henkisesti saavuttaa aina enemmän valoa. Tässä on henkistymisen perimmäinen tarkoitus. Ihmisellä on mahdollisuus kasvaa ja niin hän tekeekin, oman sisäisyytensä kautta valiten itselleen sopivan tavan reagoida. Itselleen sopivuus mittaa pyrkimyksen suuntaa ja henkistymisen astetta. Ihminen valitsee ja kestää seuraukset, vaikka hän voi kuvitella, että on olemassa joku muu, joka on sitä varten, ettei hänen itsessään tarvitsisi kärsiä vahingollisten tekojensa seurauksia. Kasvaako ihminen siinä luulossa? Voiko hänen sielunsa ja moraalinsa ylevöityä? Henkisessä kasvussa on aina kyse moraalisesta ymmärryksestä ja oikeudenmukaisuudesta kaikessa elämässä. Ei ole olemassa oikopolkua Jumalan luo, vaan jokainen ihminen käy läpi puhdistumisen tekojensa kautta. Tekeminen tarkoittaa elämää, niin täällä ajassa kuin henkimaailmassa. Siksi on kaikkista tärkeintä ottaa vastuu ajatuksista, aikomuksista, sanoista ja teoista. Vastuu tarkoittaa ymmärtämistä, sen laajemmassa merkityksessä. Halutessasi edetä oikeaan suuntaan eli kohti Jumalan täydellistä yhteyttä, sinun on ymmärrettävä mitä olet tekemässä. Jumala on antanut sinulle ymmärryksen, jotta käyttäisit sitä sielusi hyväksi. Kysy miten on laitasi juuri nyt? Kuinka paljon tai vähän annat Jumallalle mahdollisuuksia tulla elämääsi? Mitä enemmän huolehdit, pelkäät tai teet valintoja muiden mukaan, sen ohuempana yhteytesi Luojaan ilmenee elämässäsi. Olet vastuussa, joten ota se kunnianosoituksena, koska se merkitsee suurinta luottamusta kohtaasi. Jumala ei antaisi vastuuta sinulle, jos hän vähääkään epäilisi kyvykkyyttäsi ratkoa elämäsi pulmia oikein. Olkoonkin niin, että teet virheitä, mutta kun otat opiksesi ja korjat virheesi. Siinä on kasvun merkki, joka osoittaa sinun olevan oikealla polulla. Muuta sinun ei välttämättä tarvitse tietää, koska kasvu tapahtuu askel askeleelta, kokemus kokemukselta. Maaliin ja perille ei kukaan voi tulla oikomalla kokemuksia tai jättäytymällä toisten varaan.

Katso elämääsi näkevin henkisin silmin. Näe mikä on tekemättä ja ryhdy toimeen täynnä uskoa, luottamusta ja innoitusta. Tee se mikä sinun täytyy, mutta tee se rakkaudesta päin, kaikkien hyväksi. Tämä on tärkeää; älä heittäydy uhriksi tai hyväksy hyväksikäyttämistä. Olet Jumalan lapsi, jonka yksi merkittävä piirre on itsen rakastaminen. Rakastaessasi itseäsi, kykenet rakastamaan muita. Oman itsen vähättely, laiminlyöminen tai toisaalta ylpeys ja itsen korottaminen, ovat merkkinä keskeneräisyydestä ja kasvun välttämättömyydestä. Antaudu kasvuun, juuri se vapauttaa sinut vanhoista tavoista ja tuhoisista tottumuksista. Ennen kuin päätät toimia, kysy sismmältäsi kestätkö toimintasi seuraukset. Muista, että jokainen ihminen joka elää maailmassa, on polullaan juuri siinä kohdassa, mihin hän on valinnoissaan päätynyt. Sinun tehtäväsi ei ole kantaa kaikkien murheita, koska juuri niissä piilee ne kasvun siemenet, joita kyseinen ihminen tarvitsee kasvuunsa. Tukena voit olla, mutta jokainen ratkaisee toiminta tapansa itse ja ottaa niistä myös vastuun. Anna apua, mutta älä tyrmää äläkä rajoita lähimmäisiäsi, varsinkaan pelottelun tai vallanhalun kautta.

Nyt on valoa ja Jumala näyttäytyy luonnossa. Pyri olemaan ulkosalla niin paljon kun se vain on mahdollista. Ihastele, ihmettele ja nauti. Hengitä syvään luonnon runsautta ja elvy elämälle. Asiat järjestyvät joka tapauksessa parhain päin. Amen.