keskiviikko 3. kesäkuuta 2015

Kaikki on nähtävillä

Energioiden läpäisemä maailmamme, elämämme tässä ajassa, on saavuttamassa pisteen, josta on kirjoitettu aikojen alusta asti, eri profetioiden ja ennusteiden sisällöissä. Olemme kaikki samalla akselilla, vaikka olemmekin eri tavalla sitoutuneita tähän prosessiin. Energiataso ratkaisee, miltä tämä aikajakso tuntuu ja mitä se meissä herättää. Kipeää käy kaikille, mutta ne, joiden henkinen olemus on jäänyt negaatioiden ylläpitämiseen, tulevat kokemaan kovimpia. Henkistyminen on valaistumista ja on luonnollista, että henkisyydelle selkänsä kääntäneet materialistit, kokevat energiatasojen nousut kaikkista kivulaimpina. Energian virrat kiihtyvät ja voimistuvat sellaisella volyymilla ja taajuuksilla, että ymmärryksemme saati mittalaitteemme, eivät kykene laskemaan määreitä sille. Prosessi on valtava ja väistämätön. Kehityksen kulkua ei voi pysäyttää mikään mahti maailmassa tai universumissa.

Mitä meidän tulee tehdä, että omalla toiminnallamme edistämme tätä prosessia? Mihin asioihin meidän tulee suunnata keskittyneisyytemme, jotta kestämme kaiken sen tuskan ja hädän, mitä lähimmäisemme, naapurimme ja kanssa kulkijamme joutuvat kokemaan? Ne ihmiset, joilla on tietoisuudessa energioiden avaimet, ovat tässä kokemuksessa asetettuja auttamaan ja tukemaan. Heidän olemuksensa ja mielenrauhansa kestävät prosessin paremmin, koska he ovat elämiensä aikana hioutuneet valonkantajiksi tai valotyöntekijöiksi. Heidän panoksensa on merkittävä, koska juuri he auttavat ihmisiä nousemaan sydämensä sillalle. Sydämensilta on ainoa tie totuuteen, koska siihen kulminoituu rakkauden syvempi olemus. Olemme kaikki olemuksemme syvyydessä Jumalallisia olentoja.  Prosessi, missä olemme, kulminoituu tähän.

Rukous on henkisestä itsestä nousevaa sydämen puhetta. Henkiset aihiot virkoavat, kun niihin johdetaan valoa. Rukoillaan henkisten aihioiden avautumista, voimistumista ja vallitsevuutta. Jumala kuulee jokaisen sydämestä lähetetyn rukouksen. Sanalliset ja materialistiset pyynnöt eivät johda toivottuun tulokseen. Sen olemme nähneet ja kokeneet, mutta emme ole siltikään muuttaneet rukouksiemme sisältöjä.

Meditaatio, mielenhiljentäminen on Jumalallisen viestin vastaanottamista. Meditaatiossa kytkeydymme sille lähetys/vastaanotin taajuudelle, että alamme tulla enemmän tietoiseksi henkisestä olemuksestamme ja elämän järjestyksestä.

Energioiden laadun ollessa voimakkuudessaan suunnaatoman puhdistavia, rukouksemme kuullaan ja siihen vastataan. Meditaatiossa välittyvä magneettinen rauha on selkeästi tunnistettavissa.

Perusta henkistymiseen on siis näiden kahden tavan ytimessä. Jos yhä edelleen pidät kiinni kiireestäsi ja et suostu hiljentämään, jäät avun ulottumattomiin. Vapaan tahtosi käyttämisen seuraukset kulminoituvat tähän.

" Rakkaat sisaret, kaikilla meillä on valtavasti työtä saattaa elämisemme oikeille taajuuksille. Se koskettaa jokaista olentoa universumissa, ei ainoastaan ihmisenhahmossa eläviä. Tätä prosessia on valmisteltu ja se tullaan saattaamaan päätökseen. Jumalallinen järjestys ei muutu, eikä prosessin sisältöön ole olemassa selventäviä tapoja tai keinoja. Tietoisuus siitä, että rakkaus on kaiken takana, merkitsee sitä, että kaikki rakkaudettomuus pyyhitään ihmisten elämästä pois. Valheet paljastuvat, vääryydet oikaistaan ja rikolliset tulevat Jumalallisen oikeuden eteen. Miksi sitten pelkäät? Meidän selkeä viestimme on, että juuri pelko on suurin vastustajanne, koska siinä ei ole rakkautta. Pelkäätkö menettäväsi omaisuutesi, rahasi, talosi, henkesi? Omaisuus ei ole mitta eikä määre, henkisessä elämässä. Henkesi on ikuinen, se ei lakkaa olemasta, vaikka tämän kertainen kehosi kuolee.Olet elävöittänyt tuhansia kehoja aiemmin ja siirtynyt niistä henkienmaailmaan. Et ole maasta kuin kehollisesti, henkesi on taivaasta, taivallisesta Isästä. Miksi siis pelkäät yhä?

Rukoilkaamme ja meditoikaamme. Virrattakaamme valoa kaikkiin ja kaikkeen. Olemme niin lähellä sinua, ylimpiä enkeleitä myöten, suuntaamme rakkaudellisen valon elämääsi, siis sinun henkiseen olemukseen, johon liitymme. Tee oma osuutesi ilolla. Tee oma osuutesi, on nöyrä pyyntömme, sillä sinua tarvitaan tähän valtavaan prosessiin ja sen loppuun saattamiseen. Ole siunattu valonkantaja. Ole se,
joka olet, minä olen."