keskiviikko 24. huhtikuuta 2013

Unelmista todellisuuteen

Uneksit elämäsi juuri sellaiseksi jonka tunnet tarvitsevasi. Jokaisena hetkenä teet valintaa ja seuraukset tulevat kohdallesi väsitämättä. Ihmettelet vastoinkäymisiä, hankaluuksia, koska voi olla, ettet näe syytä, mikä synnyttää seurauksen. Itseen kohdistuva paine pakottaa, jokisen meistä, havahtumaan vastuuseen, omien pyrkimysten suhteen. Mitä olen tekemässä? Mihin pyrkimässä? Ja lopulta, kuka minä oikeastaan olen ja mikä on elämiseni tarkoitus?

Henkinen kasvu ja ymmärryksen laajeneminen tarkoittaa energia tietoisuuden voimistumista. Omassa kokemuspiirissä tapahtuu asioita, jotka saavat mielenkiinnon kohdistumaan aineettomaan eli ei fyysiseen olotilaan. Sielu, joka säteilee lävitsemme, muuntaa persoonaa, enemmän henkistymisen puoleen. Kiinnostuksen kohteiden muuttuessa, arvomaailma muuttuu ja valintoihin tulee muutos. Sisäisestä maailmasta muodostuu vähitellen tärkeämpi, kuin ulkoisesta. Sisäisen maailman ulottuvuudet ovat vertaansa vailla olevia, koska niissä sykkii ikuisuuden kutsu. Maallinen ja materiaalinen elämä väistyy henkisyyden tieltä.

Tuo taian omainen hetki, kun valo (tieto) läpäisee mielen, on mittasuhteiltaan valtava. Kaikki muuttuu ja saa uudenlaisen merkityksen. Kysymys on itsen prosessista ja kaikki kulminoituu siihen. Olemme elämässä itseämme ulos ja kun tulemme tietoisiksi, elämme alkulähdettä eli Luojaamme elämäämme. Jumala säteilee sieluumme ja me säteilemme Jumalaa maailmaamme eli elämäämme.

Keskeneräisyytemme näkyy elämässämme. Havaintomme maailmasta, kuvastaa ihmiskunnan tietoisuuden tasoa ja tilaa. Jumala ilmentää itsensä rakkautena ja valona,  joten voimme määritellä ja ymmärtää, kuinka paljon meissä hehkuu valo tai pimeys. Pimeys tulee esiin pahuutena, mutta sekin lopulta vie ihmistä kohti valoa. Se on kaiken kasvun salaisuus ja ydin. Missä muualla siemen voi itää, kuin pimeydessä? Se tarvitsee valoa kasvuun ja kukoistamiseen, se tarvitsee maaperän juurilleen, mutta kasvun voima ja päämäärä on kätketty siemenen sisään. Ihmisellä se on sielu.

Sielussa soi Luojan sinfonia ja jonakin päivänä joskus kuulemme sen väistämättä. Jokaisella meistä on luomisen avaimet sisimmässämme. Voimme luoda sattumanvaraisesti, mitä teemmekin, kun emme ymmärrä henkisyyden voimaa ja määrätietoisuutta. Voimme luoda tietoisesti vasta sitten, kun tajuamme olevamme ikuisia. Keho, jota sielumme käyttää tässä elämässä luomisen kanavana, maatuu ja muuttuu  maaksi, mutta sielu siirtyy ulotuuvuudesta toiseen. Tietoisuus säilyy, se ei kuole.

Unelmat toteutuvat väistämättä. Olet elämäsi rakennusinsinööri ja rakennelmasi kuvastaa sinua. Katso siis elämääsi ja huomaa, mitä pitää muuttaa tai korjata. Usko omaan prosessiisi ja kaivaudu perustuksiisi saadaksesi varmuuden. Persoonasi ja uskomuksesi ovat tämän elämän ilmausta, mutta niiden takana on etsimäsi. Se säteilee sinussa, se on aina paikalla ja hereillä. Epäusko ja olettamukset eivät saa sieluasi epäröimään, koska se tietää kaiken olevan juuri niin kuin niiden kuuluukin olla. Henkimaailma on järjestäytynyt, maallinen maailma on kaikkea muuta." Me olemme maailmassa, mutta emme maailmasta". Luojalle kiitos tästä tiedosta, koska juuri sen avulla voit saada käsityksen, miksi maailmassa vallitsee kärsimys ja tuska. Miksi kaikki voi ajoittain olla niin vaikeaa ja haastavaa? Miksi et saa sitä, mitä niin kovasti haluat ja toivot? Ja saat sitä, mitä et mistään hinnasta haluaisi?  Missä muualla voisit mitellä itsesi kanssa, kuin kovissa kokemuksissa? Mistä muualta voisit oppia, kuin siitä mitä elämäsi on?  Sinussa on tila, joka on aina täydellisen rauhallinen ja tyyni. Voitko ajatella-täydellinen rauha? Sinussa itsessäsi, ulottuvillasi? Eikö sen yhteyteen pääseminen ole motivoivaa ja innostavaa? Mieti, mitä se tarkoittaa kohdallasi?

maanantai 8. huhtikuuta 2013

Tulkinnoista totuuteen

Mistä menee totuuden ja ei totuuden raja? Kun kerran meistä jokainen luo omaa elämäänsä, omien valintojensa kautta, niin onko olemassa absoluuttista totuutta, jonka jokainen meistä voi nimetä siksi?
Elämä on tulkintaa eli me jokainen tulkitsemme elämää ja sen ilmiöitä omasta itsestä päin. Se mitä tapahtuu tai mikä on olemassa ja johon me suhteutamme oman kokemuksemme ja käsityksemme elämästä ja totuudesta, on se totuus, mikä on ja pysyy? Vähän vaikeasti sanottu.

Mikäli uskot Jumalaan tai Luojaan, millä nimellä häntä kutsutkin, hänen luomuksensa on pysyvää, muuttumatonta totuutta, kuitenkin niin että se on virtaavassa tilassa, energioiden läpäisemää , kasvavaa ja laajenevaa. On olemassa Jumalallinen tila, jossa vallitsee täydellinen sopusointu ja järjestys. On olemassa ihmisen tulkinnat tästä tilasta ja ne poikkeavat toisistaan hyvinkin paljon. Ajattele-on tila jossa kaikki vain on. On olemassa tulkinnat tästä tilasta ja siinä tasossa kaikki muuttuu sen mukaan, kun sitä tulkitaan eri ihmisten toimesta.

Kaaosmaisuus ja sattumanvaraisuus on ihmisen mielen ja ajatuksien synnyttämä tietoisuus. Viljelemme tuota kaaosta, annamme sille energiamme ja aikamme. Teemme turhasta niin ison numeron, että emme kykene tavoittamaan Jumalallista järjestystä. Kasvu ja kehittyminen tapahtuu siis tuossa kaaoksessa, ihmisen tulkinnassa. Tulkitsemme kaikkea omista näköaloista päin, olemme syyn ja seurauksen alaisuudessa, selvittelemme sotkujamme ja tulkintojamme niin pitkään ja hartaasti, että tajuntamme laajenee ylöspäin, kohti Jumalallista tasoa.

Mitä lähemmäksi pääset Jumalallista, sen rauhallisemmaksi ja seesteisemmäksi muutut tai kasvat. Alat nähdä ja kuulla sekä tajuta, että elämälläsi on merkitys. Pyrit selvittämään ja sopimaan asiasi, niin ihmisten kuin itsesi suhteen ja kanssa. Käännät kasvosi ja silmäsi (sielusi) kohti Jumalaa, väistämättömyys tapahtuu. Olet päässyt osalliseksi siitä, minkä Jumala on luvannut kaikille lapsilleen. Siirryt tulkinnan tasolta totuuden tasolle.

Mitä enemmän tuot tätä taivasta elämääsi, sen selkeämmin ymmärrät, miksi on kärsimystä, kurjuutta, epäoikeudenmukaisuutta, vihaa, tappamista jne. Ei Jumala opeta sitä. Se ei ole Jumalan rakastamisen idea, että ihminen kärsii. Jumala on läsnä totuutena, mutta ihminen tulkitsee ja säätää ihan omasta mielestä päin, oman kärsimyksensä. Kärsimys on tila, joka avaa ihmistä etsimään selvitystä ja merkitystä. Miksi minä kärsin? Miksi ihmisen maailma on täynnä kärsimystä? On pureuduttava syihin, mitä on tapahtunut ennen kuin kärsimys astui esiin ja koettavaksi. Jotakin on pantu alulle kauan aikaa sitten ja seurauksena on kärsimys.

Mitä yksilö, sinä, minä, hän voi tehdä, jotta ylevöityminen voisi alkaa? Jos kykenen ymmärtämään mekanismin mikä toimii elämässä, niin meillä täytyy olla myös vastaukset kiperiinkiin kysymyksiin.
Miten voin vapauttaa itseni tulkinnoista ja siirtyä totuuden elämään? Maailmamme on tulkintaa, joten henkielämästä löydän suorimman tien totuuteen. Sisimmän itsen syövereissä piilee se ovi, jonka portti on ahdas ja tie kaita. Se tie josta Mestari Jeesus opetti. Henkistyminen on vastaus, joka tyydyttää kriittisimmänkin mielen.

Uskonnot ja lahkot toimivat myös tulkinnan maailmassa. Se selittää niiden moninaisuuden ja vivahde erot. Riitit, manoveerit ja omat tavat tuovat pintaan tulkinnat. Se rakastaako Jumala näitä palveluita, riippuu siitä, kuinka yksilö toimii niissä. Onko sydän auki totuudelle vai onko meli kiinni näissä manoveereissa-ratkaisee. Kirjanoppineet ja fariseukset siis tämän ajan oppineet, kiinnittyvät pintaan, näyttävyyteen ja näkymiseen. Se ei voi olla totuudellista vaan suurta ja suureellista tulkintaa. Me ihmiset rakennamme mitä merkillisimpiä riittejä, koska tulkitsemme, että palvonta ja palveleminen tulee paremmin, voimallisemmin ja näyttävämmin esille. Uskon, että ei Jumala kaipaa sirkushuveja siinä mielessä.

Absoluuttinen tila on henkinen kokemus, jossa ihmisen sielu ( tietoisuus) liukenee tai yhtyy Jumalliseen tietoisuuteen. Totuus ei kaipaa selityksiä eikä tulkintoja, koska se on täydellinen. Täydellisyyttä ei voi kuvata sanoilla, sitä ei voi tavoittaa ihmisen kielikuvilla. Se on konaisuuden ja äärettömyyden sisällä oleva tunne jonka voi vain kokea. Jokainen kokee sen itse vaikkakin se liittää kaikki kokijat samaan tilaan. Juuri siinä on sielun mysteeri, juuri siihen päädymme, kun elämä avatuu tulkinnoista totuuteen.

Tämä uusi aika, jossa elämme, haastaa meitä tekemään täydellisen parannuksen, niissä tavoissa ja teoissa, jotka ovat tulkintaa ja lisäävät niin ollen kärsimystä. Parannuksen tekeminen tarkoittaa totuudellisuuteen pyrkimistä ja mielen muuttamista positiiviseen. Negatiivisyys lisää kärsimystä. Elämänkielteisyys lisää kärsimystä. Kyse on tekemisestä, ei vain aikoimisesta.

" Oi Jumalallinen totuus, joka lepäät valossa. Olen nähdyt aavistuksen kirkkaudestasi ja pyhyydestäsi. Täällä ajassa on kärsimys, koska me ihmiset emme näe, emmekä ymmärrä, omaa merkitystä ja tarkoitusta. Kompuroimme tulkintojen maailmassa, kiistelemme kuka on oikeassa ja kuka väärässä. Kiinnitymme epäolennaiseen ja pidämme sitä arvossa. Tavoittelemme asioita, jotka vain loitontavat meidät totuudesta. Kuinka kauan menee siihen Jumalalliseen väliintuloon, joka repäisee maailmamme tulkinnat olemattomiin? Joka avaa sokeat silmät ja parantaa kuurot korvat, ymmärtämään ihmisen merkityksen Jumalan luomuksen aikaan saajana täällä ajassa? Jokainen ihminen on matkalla kohti totuutta. Jokaisella on jotakin annettavaa, siihen suunnattomaan kokonaisuuteen, mistä elämä koostuu. Rukoilkaamme ohjausta ja vahvuutta siihen, että kykenemme vihdoin tekemään oikeansuuntaisia ratkaisuja suureen päämääräämme nähden ja että vihdoin lopettaisimme turhan selittelemisen ja ryhtyisimme töihin. Kaikki me olemme keskeneräisiä, mutta jos yhdessä käännämme kasvomme ja sydämemme Jumalan puoleen, matkastamme muodostuu valon juhla. Enää emme haparoi yksin pimeydessä,vaan toisen valo voi näyttää hieman enemmän tietä. Niin valo liitty valoon ja sen voima kirkastuu. Lopulta olemme kotona. Kiitos, kiitos, kiitos."

perjantai 5. huhtikuuta 2013

Energiaa, voimaa ja hyvinvointia

Itsehoidollisuus on kaikkien meidän ulottuvilla. Itsehoidollisuuteen lukeutuu monia eri keinoja ja tärkeintä on ihmisen oma asenne ja ajatus.

Kokonaisvaltainen ihminen, siis sinä, elämäsi keskiössä. Menneisyys ilmenee ihmisessä, kannamme mukana menneisyydessä tehtyjä valintoja. Elämme seurausten maailmassa. Voimme arvioida hyvinvointiamme itsetuntemuksen kautta. Mittari yhdestä kymmeneen toimii hyvin. Anna itsellesi arvio ja samalla tarkasteltavaksesi avautuu muutoksien välttämättömyys, sikäli kun arviosi asettuu alle kuuden. Jos koet olevasi yli seitsemässä, sinulla on suhteellisen paljon mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja valita, mihin ryhdyt ja mitä teet. Sinulla on energiaa toimia ja saada aikaan asioita. Alle kuudessa kellojen kilinä muutoksien välttämättömyydestä häiritsee yö unia, ahdistaa rintaa, pakottaa ja pistelee. Ongelma on energian vaje. Se mikä on vienyt voimasi täytyy nostaa agendallesi...

Voima-energia liikuttaa koko maailmaa ja universumia. Luonto ja sen ilmiöt muistuttavat meitä omasta osuudestamme, tähän uskomattomaan kokonaisuuteen. Ihminen on luonnollinen olento, joka on osa kaikkeutta. Olemme siis luonnon rytmien alaisuudessa, vaikkakin meillä on vapaa tahto. Hyvinvointiimme vaikuttaa suoraan se, olemmeko harmoniassa itsemme, luonnon ja muiden ihmisten suhteen ja kesken? Ristiriita johtaa energian hupenemiseen, koska voiman virtaus estyy tai suuntautuu kaikkeen sellaiseen, mikä etäännyttää meitä omasta todellisesta itsestämme. Huonovointisuus, apeus, alakulo, kivut, kolotukset, sairastumiset ja sairastamiset, ovat merkkejä ristiriidasta, epätasapainosta, stressistä joka on jatkunut aivan liian pitkään. Muutoksien välttämättömyys on tiedossa, mutta ei ole ollut voimaa, halua eikä sinniä tehdä niitä. Jotakin itsessä täytyy muuttua, jotta muutos elämässä on mahdollista ja juuri siihen muutokseen tarvitaan lisää energiaa.

Mistä ammentaa voimaa, kun takki on tyhjä? Siinä kysymys, johon voin antaa tässä vastauksen. Mikäli et ole koskaan pysähtynyt pohtimaan elämääsi ja merkitystäsi siinä, nyt on sen aika. Ehkä juuri näin elämä saattaa sinut tilanteeseen, että suostut pysähdyttämään kielteisen kehityksen. Olet ongelmien kehällä ja sinun tulee kyetä siirtymään ratkaisujen kehälle. Etsi hyvä energiahoitaja tai terapeutti. Hyvän energiahoitajan tunnistat siitä, että hänellä on miellyttävä ja valoisa aura eli vaikutelma. Jos et usko energiahoidon tehoon ilman, että olet kokeillut sitä, neuvoni on, että kokeile ennen kuin tuomitset tai teet tyhjäksi. Energian lisä auttaa sinua hahmottamaan tilannettasi paremmin. Saat voimaa aloittaa niiden muutoksien tekeminen, jotka ovat välttämättömiä hyvinvointisi rakentumiseksi. Hoito avaa tukkoista mieltä, koska ajatus on ensimmäinen tekosi.

Koululääketiede tarjoaa mitä todennäköisemmin pillereitä, jotka vaikuttavat keimallisten yhdisteiden kautta oloosi. Kemialliset aineet ovat ihmisen keksintöjä, ne eivät ole luonnollisia. On ymmärrettävää, että ihminen hakee apua lääkkeistä, mutta tosi asiassa, nämä mieleen vaikuttavat pillerit puuteroivat syyt, ne eivät paranna niitä. Huomaa ero ja ajattele mitä se tarkoittaa kohdallasi. Lääkkeiden sivuvaikutukset ovat yksi suurin syy monisairastavuuteen,  mutta myöskin monien muiden ongelmien syntyyn ja syvenemiseen. Riippuvuus johonkin mielensumentajaan tekee elämästäsi entistäkin tukkoisemman ja energiattomamman. Jos yhä uskottelet itsellesi, että vain lääke auttaa, niin ota selvää jonkun monisairaan läheisesi terveys/sairaus historia lääkedosetin sisällön kautta. Miten muuten dosetti täyttyy täyttymistään ja sairaudet sen kun lisääntyvät?

Energia virtaa, sen allot ja taajuudet läpäisevät kaiken. Virtaava energia  mahdollistaa hyvinvoinnin. Henkinen voima on Jumaluuden voimaa ja sinä olet osa sitä. Värität Luojan energian mieleiseksi ja se näkyy sinussa ja elämässäsi. Sopusointu antaa hyvinvoinin ja kasvun. On siis pyrittävä sopusointuun, harmoniaan ja tasapainoon.

Se mitä se vaatii, on sinun tehtäväsi, mikäli haluat elää hyvän elämän. Löydä omat sisäiset rytmisi jotka luonnostaan sulautuvat elämän Luojan sydämen sykkeeseen. Tiedän, että se vaatii ponnistuksia ja itsekuria, mutta sinnikkyytesi saa mitä upeimman palkinnon. Tiedät ja tunnet kuka olet, mistä tulet, minne olet menossa ja mikä on sinun tarkoituksesi tässä elämässä ja tulevassakin. Eikö sen jo pitäisi herättää mielenkiintosi ja motivaatiosi? Toivotan onnea, voimaa ja rohkeutta päätöksellesi lähteä elämäsi seikkailuun. Sitä polkua ei ole kukaan koskaan kulkenut, koska se on sinun luomuksesi. 
On niitä, jotka kulkevat samaan suuntaan ja voivat antaa tukensa niinä vaikeina hetkinä, joita aivan varmasti tulee eteesi. Muista siis pitää silmät ja sydän avoimena. Pyydä, rukoile ja muista kiittää.