maanantai 11. maaliskuuta 2019

Virheelle rakennettu yhteiskunta

Yhteiskunta on ihmisten toimesta rakennettu systeemi. Systeemiä pyritään kehittämään ja viemään eteenpäin kulloisten vallanpitäjien toimesta. Heidän arvovalintansa näkyvät suoraan toimeenpannuissa päätöksissä aina lakien säätelyyn asti.

Vallalla oleva ihmiskäsitys on paljolti materialistinen, mikä tarkoittaa sitä, että aineen todellisuus ratkaisee. Kaikkea voidaan mitata, punnita, analysoida ja määritellä. Ihminen on ainetta, joka on aikansa havaittavissa ja kuolemassa ihminen lakkaa olemasta ja ruumis muuttuu aineeksi eli maaksi. Materialistit eivät usko henkisiin asioihin eikä niihin kiinnitetä huomiota. Siksi erilaiseen maailmankuvaan ja ihmiskäsitykseen uskovat ovat materialistien kanssa tukkanuottasilla. Vallan ollessa materialisteilla on selvää, että toisella tapaa ajattelevat ovat alakynnessä ja joutuvat puolustuskannalle. Rahalla on valta tiedottaa asioista ja ilmiöistä haluamallaan tavalla. Tätä taustaa vasten on selvää, että esimerkiksi luontaishoidot, ruokavalion terveysvaikutteet, energiatietoisuus ym. demonisoidaan. Niiden julkisuus on kiusallista, koska ihmiset voivat herätä tutkimaan asioita pintaa syvemmältä. Pinnan alta kun löytyy totuus, joka ei anna armoa materialistien virheellisille ja täysin väärille näkemyksille.

Terveys on perusta hyvinvoinnille. Koko yhteiskunnan ollessa sairas, on selvää että sairaudet lisääntyvät. On noustava katsomaan koko kuviota laajasta perspektiivistä. On uskaltauduttava tutkimaan asioita uudestaan ja myönnettävä ne kohdat, missä on virheitä ja miten virheet voidaan korjata. Vanhalle virheelliselle käsitykselle perustuva systeemi tuhoaa itse itsensä ja tuhon tiedetään olevan tuloillaan.

Mikä pitää muuttua ja muuttaa?

Ihminen yksilönä ratkaisee koko asian. Mikäli ihminen alettaisiin nähdä henkisenä ja fyysisenä olentona, joka on kokonaisvaltainen kaiken ja kaikkien suhteen. Ihmisellä on sielu, joka elävöittää kehon hengellä. Puolet ainetta ja toinen puoli energiaa on ihmisen olemuksen ydin. Nyt energia on mitätöity ja kaikessa operoidaan vain puolikkaan ihmisen kanssa. Puolikkaasta ei tule kokonaista, vaikka kaikki maailman tutkimukset pyrkivät sen todistamaan.

Luonnollinen ihminen on totta ja nyt on käsillä aika alkaa ajattelemaan uudella tavalla ja tasolla. Yksilöt muodostavat yhteisöjä ja yhteisöt kansakuntia. Yhteisöt määrittävät ketkä kelpuutetaan päättämään laeista ja asetuksista. Demokratia perustuu kansanvaltaan eli meihin. Muutoksien laajuus voi hirvittää, koska koko systeemin arvopohjat tulee puhdistaa ja uudistaa. Ei riitä laasterihoito vaan märkivä haava (yhteiskunta instituutioineen)on avattava ja puhdistettava. Kipeää tulee käymään ja koska kyseessä on raha, niin mittelöistä tullaan käymään kiivas taistelu. Siinä vaiheessa, kun yksilöt haräävät tajuamaan omassa itsessään piilossa olleet ulottuvuudet, yhteiskunnan on otettava uusi suunta.

Yksilö eli sinä ja minä, olemme kaiken elämän keskiössä. Ihmiset ovat heräämässä tuhatvuotisesta unesta ja aika on käsillä. Materialistinen maailmanvalta natisee liitoksisaan, koska henki läpäisee aineellisen maailman. Juuri yksiöt tuovat sen kaivatun valon, joka on tietoa ja tietoisuutta ihmisen todellisesta olemuksesta.

Miksi herääminen ei ole ollut aiemmin mahdollista?

Kysymys on tietoisuuden edistymisestä. Kasvamisen kokemukset tapahtuvat kärsimyksessä ja nyt kärsimykset näyttäytyvät niin lähellä jokaista, että jääräpäisimpiekin on pakko raottaa silmiään näkemään ja tajuamaan, mikä on meneillään. Vikasuuntaan valittu tie (elämä), johtaa aina vain syvemmälle eksymiseen. Sillä taipaleella kaadutaan, kompuroidaan, kuollaan, soditaan, raiskataan, varastetaan, herjataan, tapetaan ja tapellaan. Jokaisessa kärsimyskokemuksessa tapahtuu kuitenkin pieni liikahdus, onko tämä välttämätöntä? Kuinka kauan ja pitkään tätä jatkuu? Enkö minä voi asioilleni mitään? Enkö minä kykene tekemään toisin? Kuka elää elämääni ja kirjoittaa kärsimysnäytelmäni juonen käänteet ja huippu hetket? 

Kysymysten ilmaantuessa muutos parempaan alkaa väijymään jossakin tajunnan rajamailla. Yksilön herätessä tietoisuuteensa muutos parempaan vyöryy elämään. Se ei tarkoita kärsimyksen loppua vaan uudenlaisen päämäärän asettamista ja sitä kohti pyrkimistä. Voi olla, että yhteisön muut jäsenet jatkavat samalla vanhalla, vanhentuneella ja kestämättömällä uralla kuljeksimista. Haaste heränneelle, on usko siihen mitä on havainnut, vaikka kaikki muut väittävät sitä harhaksi. 

Herääminen on ainutkertainen henkinen kokemus, jota ei tarvitse koskaan enää uusia. Voimavaraisuus kasvaa ja ymmärrys asioiden todellisesta laidasta kirkastuu. Vaikein on kuitenkin vielä edessä, miten viedä uudistavat toimet omaan arkeen ja elämään? Kaaoksellisen elämän uudelleen rakentaminen vaatii työtä, aikaa ja energiaa. Muutos parempaan ei synny yhdessä silmänräpäyksessä eikä edes yhden elämän aikana. Tietoisuus on kuitenkin ratkaiseva tekijä, kun se on herännyt, niin sielu ei voi palata tiedottomuuteen.

Päivän polttavat kysymykset

Suru, tuska ja häpeä ovat muodostumassa kollektiiviseksi tuntemukseksi. Moni kysyy, miten silmiemme alla on tapahtunut rikoksiaia ihmisyyttä vastaan, meidän kaikkien toimesta? Miten olemme antaneet asioiden luisua tähän? Selitys on harha, jossa koko yhteiskunta ihmisineen on operoinut. Millä muulla tavoin asiaa voi ilmaista?

Kuka on vastuussa? Kuka ottaa vastuun tehdyistä rikoksista? Miten rikollisia tulisi rangaista?

Rikollisten taustalla vaikuttaa systeemi, jonka luomisessa olemme jokainen olleet mukana. Totuus, jonka tajuaminen käy kipeää, kipeämpää kuin mikään aiemmin. Vanhukset ja lapset ovat joutuneet ja joutuvat edelleen  rikosten uhreiksi, jos yhteisöissä ei tapahdu muutosta. Mikäli virheellistä perustaa ei korjata, koko tämä sivistysvaltioksi itseään tituleeraava laiva ajaa karille ja uppoaa. Olemme jo tiukasti kiinni ajohiekassa ja rotat pyrkivät pakosalle. Sama tilanne on myös muualla, suomi ei yksin ole harhatunut uskomaan rahaa ja sen "taivaallista" vaikutusta.

Raha on energiaa ja käyttäjä on vastuussa siitä, mihin sen sijoittaa. Omahyväiset sijoittajat ottavat irti kaiken mitä saavat. Ehkä kukaan ei huomannut, että hengen ottaminen on jo liikaa. Osakesalkkujen omistajat käyttävät valtaa omien intressien ja arvojensa mukaan. Suuryhtiöiden osakkeenomistajilla on suuri vaikutus bisneksien sisältöön ja voittojen maksimointiin. 

Kaikki eivät kuitenkaan ole roistoja. On niitä, jotka ovat yrittäneet herätellä ihmiskuntaa tajuamaan omaan itseensä ja elämäänsä kuuluvia syviä ja kestäviä totuuksia. Heidät on yritetty vaientaa, eri aikoina eri tavalla, nykyisin keinot liittyvät mielipidevaikutuksiin, uhkailuihin, naurunalaisiksi tekemisiin, valehteluun ja demonisointiin. Hyvin moni uskoo mieluummin valeuutisia kuin totuuta. Se ei ole mitään uutta, koska valetta on pidetty totena liian kauan. On kovin helppo olla samaa mieltä kasvottoman joukon kanssa, kun nousta puolustamaan yhtä tai muutamaa totuuden puhujaa.

Paljon pitää tapahtua, että vikaan menneet koordinaatit saadaan korjattua. Toivottomaksi ei auta heittäytä, vaikka kieltämättä uskonpuute voi hiipiä maailmanparantajankin sydänalaan. Tänne asti olemme tulleet ja nyt meidän jokaisen tulee korjata kurssimme kohti parempaa. Ei niin huonoa, etteikö jotakin hyvää- sanotaan. Omasta elämästä löytyvät kaikki aihiot hyvään elämään. Ne tulee ottaa tarkasteluun ja tehdä syvä sisäinen päätös muutoksesta. Tästä päivästä alkaen puolustan elämää kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ei kommentteja :

Lähetä kommentti