sunnuntai 4. elokuuta 2013

Energiaa

Elämä on energoiden yhteenliittymiä, vaikuttavuuksia ja ilmenemisiä. Me kuvittelemme olemisemme ja elämämme, fyysisten kokemuksien kautta, mutta emme syvenny pohdinnoissamme sen pidemmälle, koska ymmärryksemme ei riitä käsittämään aineettomia ulottuvuuksia. Vasta henkisen kasvun myötä, meille avautuu väylä energoihin ja niiden valtaviin tasoihin.

Vaikka vierastan vertailemista, niin tämän asian ilmaiseminen mahdollistuu, vertailevien ilmaisujen avulla. Lähtökohta on se määräävä tekijä, joka tuo tietynlaiset asiat esille. Ajatteluni rajallisuus ja uskomuksieni ahtaus ei totisesti voi laajentaa maailmankuvaani tai antaa näköaloja energisiin tasoihin. Torjun ne ennen kuin edes pääseen alkuun, koska olen kiinnittynyt tiettyihin tapoihin, olen kiinni uskomuksissani, jotka olen kopioinut kasvattajiltani, kulttuuristani ja uskonnostani. Kaiken näiden tasojen alla tai sisällä, on kuitenkin yksi pienen pieni sirkama, todellista itseäni. Kaikki se muu on lainattua, kopioitua, matkittua ja toistoa. Tämä on siis fyysisessä tasossa eli arkisessa elämässä.

Lisäksi  minuun ja elämääni vaikuttaa henkimaailma, siis ne ajattomassa tilassa olevat sielut. Siis he, jotka ovat siirtyneet henkiseen tilaan ja tasoon. He vaikuttavat minuun halusimpa, uskoimpa tai uskottelempa minä mitä tahansa. Perspektiivi on tässä se ratkaiseva tekijä. Jos suostun avartamaan ymmärrystäni tutkimalla ja pohtimalla, niin voin käsittää maailmankaikkeuden rakenteesta sen verran, että oikeasti kaikki on energiaa. Energia virtaa lakkaamatta, se ei koskaan lopu eikä vähene, koska alkulähde on Jumala. Ikuisesti luova, rakastava ja täydellisesti oikeudenmukainen. Meille ihmisille kovin vääntö tulee siinä, että me emme ole oikeudenmukaisia emmekä rehellisiä. Meidän uskomuksemme tukevat vääristyneitä käsityksiä, siitä että voimme mennä siitä mistä aita on matalin ja voimme peesata ja pelata loputtomiin. Kasvumme sisin kulminoituu kuitenkin tähän vaativimpaan osaan itseämme eli oikeudenmukaisuuteen ja rehellisyyteen.

Saman tyyppiset vetävät toisiaan puoleensa, niin tällä fyysisellä kuin myös henkisessä maailmassa. Vedän siis puoleeni henkimaailmasta saman sorttisia, kuin olen itse. Henkimaailmassa opiskellaan elämän peruslakeja ja kun kaikki vaikuttavat kaikkeen, tiettyjen lainalaisuuksien kautta, niin mikä on se pienen pieni osa, jossa minä olen oikeasti minä? Ja miten voin päästä kosketuksiin oman todellisen itseni kanssa?

Tietoiseksi tuleminen eli unesta herääminen on jokaisen meistä edessä, ennemmin tai myöhemmin, riippuen kiintymyksemme ja uskomusjärjestelmiemme vallitsevuudesta. Suurin osa ihmiskuntaa nukkuu edelleen, vaikkakin heräämisen prosessit ovat lisääntyneet, samoin kun vanhasieluisten syntyminen maapalolle on kiihtynyt. Lapsi tuo usein mukanaan tietoisuuden, joita valitettavsti ei ymmärretä. Nukkuvat vanhemmat ja nukkuva systeemi, ei voi käsittää eritasoisuutta, vaan ne pyritään tasapäistämään, nujertamaan tai lääkitsemään hiljaisiksi. Juuri tämä tekijä hidastaa lajamittaisempaa havahtumista. Uni, jossa ihmiset ovat, mahdollistaa materialistisen maailman eriarvoisuuden. Sitä ahtaammalle joutuvat ne, jotka käyttävät hankkimaansa valtaa väärin ja epärehellisin perustein. Heidän maailmansa tulee totaalisesti romahtamaan.Romahtaminen on kuitenkin merkki jostakin orastavasta uudesta tasosta. Vanhan ja loppuun kuluneen tulee väistyä uuden tieltä. Se on myös luonnon yksi laki joka tulee havaittavaksi esimerkiksi kasvikunnassa.

Tutkiessasi elämääsi, pyri nostamaan tasoasi ylemmäs eli kohti henkisempää näkemystä. Alhaalla olevat tasot ovat vielä raskaampia ja vaikeampia, koska energia kevenee ylöspäin mentäessä. Juuri siitä on kyse henkisessä etenemisessä . Keveä energia liikkuu ja joustaa paremmin, kuin raskas ja tahmea. Jumittunut ja ahdistunut olo ilmaisee sitä energian laatua. Jos kykenet ajattelemaan olemistasi energian kautta, se merkitsee suurta edistymistä. Sinulla on avaimet oivaltamiseen joka auttaa sinua ymmärtämään. On äärimmäisen tärkeä käsittää tässä se, että tässä ei ole kysymys jostakin uskonnosta tai erilaisesta järjestelmästä, jonkun tahon ideoimasta tavasta elää. Henkiset lait ovat Jumalan lakeja, kasvun ja kehityksen saattamisesta Jumalalliseen järjestykseen eli oikeudenmukaisuuteen ja rehellisyyteen eli totuuteen.

Totuus on yhtä kuin Jumala. Jumala on yhtä kuin elämä. Jumala on yhtä kuin rakkaus. Me kaikki olemme hänestä. Me kaikki olemme hänessä. Ja sitä kautta olemme toisissamme, olemmepa kehollisia- tai kehottomia henkiä. Henkiä joka tapauksessa. Osoitteemme on tällä kertaa maapallolla oleva se ja se paikka, ja tämä keho tässä talossa, näiden kehollisten henkien kanssa. Nämä keholliset henget ovat juuri niitä, joiden kanssa minulla on yhteisiä pyrkimyksiä. Se tiedostanko minä tämän todellisuuden, viittaa omaan tasooni henkisessä etenemisessä. Jos kuvittelen, että elämä on vain fyysistä, en peusta tuon taivaallista tämän tyyppisistä pohdinnoista ja se taas merkitsee nukkumista.

Henkistyminen on myös herkistymistä. Herkkyys ei ole heikkoutta, mutta sen käyttämiseen tarvitaan kriittistä erottelukykyä ja tahdonvoimaa. On kyettävä olemaan itselle, siis sille pienelle sirkamalle täysin uskollinen, koska siinä sirkamassa kohtaan Luojani. Kuulostaa mahdottomalta, mutta niin se on. Tullakseni itsekseni, minun on kyettävä riisumaan itseni ympärille kasaantuneet mallit, opit, ohjeet ja uskomukset. Minun on tehtävä se, elämällä itseni näköistä, kuuloista ja tuntuista elämää. Mitä tietoisemmaksi muutut, sen haastavammaksi maailman horrostila muuttuu.

Miten voimme edistää uuden syntyä, uudelle tasolle siirtymistä? On huomioitava, että se mikä tapahtuu yksilössä tulee tapahtumaan yhteiskunnassa ja lopulta koko maailmassa ja universumissa. Yhden paraneminen on alku.

Sisäinen muodon muutos tarkoittaa henkiminän esille tuloa. Yhteys omaan itseen ja sitä kautta Luoja Jumalaan tapahtuu väistämättä. Tuska, kipu, ahdistus ajaa ihmisen muutokseen. Jonkun on muututtava minussa, että elämäni voi muuttua. Uskomusjärjestelmäni on murennuttava, jotta uusi voi alkaa kasvaa. Henkiset mestarit, Jeesus Kristuksena  opettaa juuri tästä. Kysymys on parannuksen tekemisestä. Tekeminen on ryhtymistä, alkamista  ja toiminnallisuutta. Arkeni on muututtava. Ajatukseni on muututtava. Asenteeni ja uskomukseni on muututtava. Minä olen toimija, tekijä ja voin vaikuttaa elämäni sisältöihin. Antautuesani sisäiseen johdatukseen, jonka alkulähde on siis Luoja Jumala, tunnen ja tiedän mihin on ryhdyttävä. Se ryhdynkö riippuu taas sidoksistani, odotuksistani mutta myöskin henkimaailmasta tulleilla vaikutteilla.Kuulostaa monimutkaiselta, mutta sitä se ei ole.
On henkiä, jota haluavat edetä, minä tunnen lukeutuvani heihin. Siis vedän puoleeni niitä ajattomuudessa olevia henkiä, joilla on samansuuntainen motivaatio. He inspiroivat minua ja saan heiltä lisää energiaa, ratkoa elämäni suuntaa ja sisältöä koskevia ajatuksia. He saavat avustaan ja siitä, että olen avoin uusille ajatuksille, taas lisää energiaa etenemiseensä. Niis kasvamme ja etenemme rinta rinnan-kuvannollisesti ilmaistuna.

Tärkeintä on alkaa tavoitella yhteyttä omaan itseen. Se miten sen teet, riippuu tahdostasi ja tavoistasi. Kyse on opettelemisesta, joten se vaatii ponnistelua ja ahkeroimista. Suunta omaan sisäisyyteen löytyy mielen ja ajatuksen suunnan tarkistamisesta. Energioiden tutkiminen ja havainnointi on myös
henkisyyttä vahvistavaa, meditointi, rentoutuminen jne. Menetelmiä on lukuisia ja se mikä sopii sinulle löytyy kyllä. Rukoileminen on puhetta Jumalalle. Ala siis puhua Luojallesi ja muista myös pysähtyä kuuntelemaan, mitä hän vastaa. Ala tutkia sukusi ja perheesi kasvatus metodeja. Ota tarkkailijan rooli ja pane merkille, mitkä uskomukset ovat sitovia juurillasi. Sukusi on juuresi tähän elämään ja myös osaan itseäsi, persoonaasi ja tapojasi. Mietiskele ja muistele, miten sinua on kasvatettu ja kohdeltu. Onko sinulle annettu myönteistä vai kielteistä palautetta. Juuri niissä olet saanut itsetuntosi. Tutki uskontoja, uskomuksia ja omaa käsitystäsi niihin. Käytä omaa järkeäsi ja päättely kykyäsi. Pyri olemaan niin avoin ja rehellinen kun kykenet. Älä anna armonpullia vaan ole terveesti kriittinen. Muodosta iki oma käsitys elämästäsi ja siitä mihin päätät ryhtyä.

Lue kirjoja henkisyydestä, mestarien elämäntarinoita ja uusimpia tieteen tutkimuksia. Pidä kuitenkin mielessäsi se, että olet matkalla itseesi. Urakkaa riittää, mutta se kannattaa. Tulet huomaamaan, että ajankäyttösi muuttuu enemmän mielenkiintoiseksi. Elämäsi muuttuu ja jonakin päivänä huomaat, että olet sen oven edessä, jonka takana olet sinä itse. Avaat oven ja näet. Näet ja ymmärrät. Siita alkaa todellinen elämä.
Ei kommentteja :

Lähetä kommentti